Đức Toàn Tham Dự VPPE 2024

  • 09:07-29/05/2024
Vừa qua , từ ngày 8-10/5/2024 Triễn lãm giấy và bao bì Việt Nam 2024 VPPE được diễn ra tại Trung Tâm Triễn Lãm Quốc Tế Bình Dương
Đây là sự kiện quan trọng được bảo trợ bở Hiệp hội giấy Việt Nam,
Công ty cổ phần Đức Toàn đã tích cực hưởng ứng tham gia, Đức Toàn đã mang đến triễn lãm những dòng sản phẩm mới
những thông tin cập nhật mới về các cải tiến kỹ thuật, các thiết bị mới.