Giao Hàng SCIS 2023

  • 10:31-12/07/2023
  • Với Máy SCIS 1250 model 2023 là sản phẩm nổi bật với năng suất xử lý lớn có thể sử dụng cho hệ thống sản xuất đến 500 TPD. Với khả năng đánh tơi tận thu xơ sợi giấy và tách loại được rác thải khô sạch, độ bền, hiệu quả tương đương châu âu giá thành cực kỳ hợp lý


Ngày 11 /07/2023 

Với Máy SCIS 1250 model 2023 là sản phẩm nổi bật với năng suất xử lý lớn
có thể sử dụng cho hệ thống sản xuất đến 500 TPD. Với khả năng đánh tơi
tận thu xơ sợi giấy và tách loại được rác thải khô sạch, độ bền, hiệu quả
tương đương châu âu giá thành cực kỳ hợp lý. Cảm ơn quý khách hàng đã
tin tưởng và ủng hộ Đức Toàn.