Gia Công Ống Lọc Kiểu Kadant

  • 10:55-07/07/2023
  • Ông lọc kiểu Kadant CT60 được chúng tôi chế tạo, cung cấp cấp cho một nhà máy giấy lớn ở phía Nam.

  Ông lọc kiểu Kadant CT60 được chúng tôi chế tạo, cung cấp cấp cho một nhà máy giấy lớn ở phía Nam.
ống lọc hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn, độ chính xác theo yêu cầu của khách hàng.