Đức Toàn và công tác thiện nguyện

  • 10:06-10/10/2022

Bên cạnh việc nỗ lực nghiên cứu chế tạo để sản xuất ra những sản phẩm Việt Nam chất lượng tốt.

Công ty Đức Toàn cũng luôn quan tâm đến công tác thiện nguyện với mong muốn góp một phần giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn để những ước mơ của các em có thể bay cao bay xa hơn