Sàng Nội Lưu Mới 2018

  • 09:57-17/04/2018


Đầu Năm 2018 Duc Toan Machinery JSC đã cho ra đời dòng sản phầm mới
Sàng áp lực nội lưu (Inflow Pressure Screen) để đáp ứng nhu cầu khách hàng.
tối ưu hoá hoạt động hệ thống xử lý bột với thêm một lựa chọn. Sàng áp lực nội
lưu có khả năng mang lại hiệu quả tích cực ở một số vị trí công nghệ thích hợp.
Được thừa hưởng thiết kế kết cấu đã hoạt động ổn định và các ứng dụng, tính năng
mới nhất.