Tổng Kết Kỹ Thuật 2016

  • 08:40-16/01/2017
Sau một năm 2016 làm việc đầy nỗ lực với nhiều thành quả đáng khích lệ cũng như những thách thức công ty Đức Toàn đã 
tổ chức buổi họp tổng kết báo cáo công tác kỹ thuật trong năm vừa qua đề ra các hướng cải tiến mới trong năm 2017.
Vớ các vấn đề quan trọng được đưa ra : 

+ Những cải tiến khâu sản xuất mặt sàng áp lực, đưa vào sử dụng thanh ghép, máy gia công cnc công nghệ mới.
+ Tổng kết khâu chế tạo bơm bột - hệ làm kín,cải tiến mạnh mẽ  sàng tách rác liên tục.
+ Nâng cấp hệ thống điều khiển DCS lên điều khiển hoàn chỉnh thông minh có khả năng can thiệp sâu. 
+ Cải tiến máy ổn định nồng độ bột.
+ Tổng kết, báo cáo việc chế tạo hộp giảm tốc - truy6èn động thuỷ lực, những cải tiến mới nhất và hướng cải tiến năm 2017.

Với sự tham gia của toàn bộ đội ngũ kỹ thuật, các trưởng bộ phận. buổi họp đã nêu được khái quát được các cải tiến cũng như 
những khó khăn về mặt kỹ thuật, có cái nhìn trực diện với các vấn đề tồn tại về kỹ thuật. Bên cạnh đó là sự góp ý, tranh luận sâu
về các vấn đề tồn tại, cải tiến cho năm tới. Tổng kế cũng đưa ra rất nhiều cải tiến mới đã được triển khai trong năm qua đã mang đến 
những hiệu quả tích cực qua thực tế sử dụng.
Qua 3 năm tổng kết kỹ thuật hàng năm đã trở thành truyền thống. Buổi họp năm nay được tổ chức thành công tốt đẹp, với hiệu quả 
ngày càng thực chất. Xin chúc toàn bộ đội ngũ kỹ thuật, quản lý, nhân viên công ty Đức Toàn năm 2017 đầy thành công, sức khoẻ.