Duc Toan Vận Hành Thành Công Cô Đặc Kiểu Mới

  • 01:00-30/03/2020
Công ty Đức Toàn đã tiến hành nâng cấp và vận hành thành công máy cô đặc đĩa lưới gấp thế hệ mới 03/2020.
Máy cô đặc đĩa dãng lưới gấp với nhiều ưu điểm vượt trội so với cô đặc lưới nghiêng như:
Phù hợp với dây chuyền sản xuất năng suất trung bình và lớn.
Nồng độ hoạt động ổn định, liên tục, tiết kiệm nhân công nhờ hệ thống tự vệ sinh rửa lưới.
năng suất cao nhưng diện tích sử dụng nhỏ so với hệ thống máy cô đặc lưới nghiêng tương đương.
Máy được thiết kế lưới theo dạng module có thể thay thế, dự phòng, tiện dụng và đảm bảo sản xuất liên tục.
Chi phí đầu tư hợp lý hơn nhiều so với các loại co đặc đĩa ngoại nhập.