Lọc Cát Nồng Độ Trung MDC

  • Thiết bi lọc cát nồng độ trung MDC
thiết bị lọc cát nồng độ trung MDC


Trong các hệ thống có năng suất vừa và lớn, chúng tôi thường sử dụng các sàng áp thô- PST. Do đó, ở đầu vào của cụm xử lý thô thường sử dụng các máy lọc cát nồng độ trung MDC,  vì các máy lọc cát MDC giúp tách tạp vật nặng tốt hơn HDC . Loại này có 2 cấp bộ lọc và làm việc ở nồng độ 2.5-3 % phù hợp với nồng độ đầu vào của sàng áp lực thô, ở nồng độ này chúng tách được cả cát vừa và nhỏ 

Sau đây là bảng thông số các máy lọc cát Nồng độ trung do Công ty Đức Toàn sản xuất

STT

             Thông Số

 

Mã hiệu

Năng suất

( Lít/ phút)

Nồng độ bột vào

( %)

Áp lực bột vào

( Kg/ cm2)

Đường kính ống vào ra
(mm)

Sử dụng cho hệ thống

( T/N)

1

MDC 1500

1500

2.5 -3

2.0 – 2.5

DN125

30 - 50

2

MDC 2000

2000

2.5 -3

2.0 – 2.5

DN125

30 - 50

3

MDC 2500

2500

2.5 -3

2.0 – 2.5

DN150

50 - 60

4

MDC 3000

3000

2.5 -3

2.0 – 2.5

DN150

60 - 70

5

MDC 3500

3500

2.5 -3

2.0 – 2.5

DN200

70 - 80

6

MDC 4000

4000

2.5 -3

2.0 – 2.5

DN200

90 - 100

7

MDC 5000

5000

2.5 -3

2.0 – 2.5

DN250

150 - 200

8

MDC 6000

6000

2.5 -3

2.0 – 2.5

DN250

200- 250

9

MDC 7000

7000

2.5 -3

2.0 – 2.5

DN300

250- 300

10

MDC 8000

8000

2.5 -3

2.0 – 2.5

DN350

300- 350