Lồng Sàng Mạ Chrome Cứng

Để đáp ứng yêu cầu về độ bền bỉ chống mài mòn và thẩm mỹ  ngày càng
cao từ khách hàng. Công ty chúng tôi đã liên tục trăn trở, liên tục đặt vấn
đề, thử nghiệm nhiều đơn vị phụ trợ - mạ chrome cứng (dày) để đạt được
các sản phẩm tốt, thẩm mỹ, nhưng chi phí ở mức hợp lý nhất. Từ Tháng
07/2019 Chúng tôi đã đưa việc mạ chrome cứng lồng sàng thành lựa chọn
tiêu chuẩn cho tất cả đơn hàng, đồng thời giá bán lồng sàng được đưa ra
vô cùng hợp lý, chấp nhận giảm một phần giá gốc để hỗ trợ chi phí mạ lồng
sàng cho quí khách hàng.