Lọc Nồng Độ Thấp 450LPM


Bên cạnh các máy lọc cát nồng độ cao và nồng  độ trung,  Đức Toàn cũng cung cấp hệ
thống lọc cát nồng độ thấp. Là hệ thống lọc đa  cấp, mỗi cấp lọc  là kết hợp của nhiều
modul lọc. Máy lọc cát có khả năng tách loại được nhiều loại tạp chất kích thước nhỏ
đến rất nhỏ như :
    -  loại hạt cát, mảnh kim loại  v.v có tỉ khối lớn (heavy reject)  được ly tâm và thải 
ra ở phía dưới mỗi ống lọc.

   - Ngoài ra chúng tôi cũng có sự lựa chọn các ống lọc loại mới có khả năng tách loại
các tạp vật nhẹ (light reject), chủ yếu là nhựa xốp ở phía trên của ống lọc.

Hiện tại chúng tôi sử dụng 2 loại cây lọc (Modul lọc) tiêu chuẩn :

I. Loại 700LPM/cây - DN65/DN65 - Năng suất xử lý 700 lít/phút có kết cấu :
+ Đoạn thân trụ và ống vào ra bằng inox
+ Đoạn côn trên bằng inox, bên trong được ép thủy lực lớp nhựa siêu cao phân
    tử  (UHMWPE) dày 8mm.
+ Đoạn côn dưới bằng sứ kỹ thuật chịu mài mòn.
+ Dưới cùng là đầu xả cát có đường nước cao áp vào và ống xả cát.

II. Loại 450 LPM/cây - DN50/DN50 - Năng suất xử lý 450 lít/ phút có kết cấu :
+ Đoạn thân trụ và ống vào ra bằng nhựa chịu ăn mòn cao.
+ Đoạn côn trên bằng nhựa chịu ăn mòn cao
+ Đoạn côn dưới bằng sứ kỹ thuật chịu mài mòn cao.
+ Phễu tổng hợp cho đường nước cao áp vào và ống thải cát ra, giúp dễ dàng kiểm tra
    hoạt động của cây lọc.Bên cạnh các máy lọc cát nồng độ cao và nồng độ trung, Đức Toàn cũng cung cấp hệ thống lọc cát nồng độ thấp. Là hệ thống lọc đa cấp, mỗi cấp lọc là kết hợp của nhiều modul lọc. Máy lọc cát có khả năng tách loại được nhiều loại tạp chất kích thước nhỏ đến rất nhỏ như : - loại hạt cát, mảnh kim loại v.v có tỉ khối lớn (heavy reject) được ly tâm và thải ra ở phía dưới mỗi ống lọc. - Ngoài ra chúng tôi cũng có sự lựa chọn các ống lọc loại mới có khả năng tách loại các tạp vật nhẹ (light reject), chủ yếu là nhựa xốp ở phía trên của ống lọc. Hiện tại chúng tôi sử dụng 2 loại cây lọc (Modul lọc) tiêu chuẩn :

 II. Loại 450 LPM/cây - DN50/DN50 - Năng suất xử lý 450 lít/ phút có kết cấu :
 + Đoạn thân trụ và ống vào ra bằng nhựa chịu ăn mòn cao.
 + Đoạn côn trên bằng nhựa chịu ăn mòn cao
 + Đoạn côn dưới bằng sứ kỹ thuật chịu mài mòn cao.
 + Phễu tổng hợp cho đường nước cao áp vào và ống thải cát ra, giúp dễ dàng kiểm tra hoạt động của cây lọc.
Bên cạnh các máy lọc cát nồng độ cao và nồng độ trung, Đức Toàn cũng cung cấp hệ thống lọc cát nồng độ thấp. Là hệ thống lọc đa cấp, mỗi cấp lọc là kết hợp của nhiều modul lọc. Máy lọc cát có khả năng tách loại được nhiều loại tạp chất kích thước nhỏ đến rất nhỏ như : - loại hạt cát, mảnh kim loại v.v có tỉ khối lớn (heavy reject) được ly tâm và thải ra ở phía dưới mỗi ống lọc. - Ngoài ra chúng tôi cũng có sự lựa chọn các ống lọc loại mới có khả năng tách loại các tạp vật nhẹ (light reject), chủ yếu là nhựa xốp ở phía trên của ống lọc. Hiện tại chúng tôi sử dụng 2 loại cây lọc (Modul lọc) tiêu chuẩn : I. Loại 700LPM/cây - DN65/DN65 - Năng suất xử lý 700 lít/phút có kết cấu : + Đoạn thân trụ và ống vào ra bằng inox + Đoạn côn trên bằng inox, bên trong được ép thủy lực lớp nhựa siêu cao phân tử (UHMWPE) dày 8mm. + Đoạn côn dưới bằng sứ kỹ thuật chịu mài mòn. + Dưới cùng là đầu xả cát có đường nước cao áp vào và ống xả cát. II. Loại 450 LPM/cây - DN50/DN50 - Năng suất xử lý 450 lít/ phút có kết cấu : + Đoạn thân trụ và ống vào ra bằng nhựa chịu ăn mòn cao. + Đoạn côn trên bằng nhựa chịu ăn mòn cao + Đoạn côn dưới bằng sứ kỹ thuật chịu mài mòn cao. + Phễu tổng hợp cho đường nước cao áp vào và ống thải cát ra, giúp dễ dàng kiểm tra hoạt động của cây lọc.
Bên cạnh các máy lọc cát nồng độ cao và nồng  độ trung,  Đức Toàn cũng cung cấp hệ
thống lọc cát nồng độ thấp. Là hệ thống lọc đa  cấp, mỗi cấp lọc  là kết hợp của nhiều
modul lọc. Máy lọc cát có khả năng tách loại được nhiều loại tạp chất kích thước nhỏ
đến rất nhỏ như :
    -  loại hạt cát, mảnh kim loại  v.v có tỉ khối lớn (heavy reject)  được ly tâm và thải 
ra ở phía dưới mỗi ống lọc.

   - Ngoài ra chúng tôi cũng có sự lựa chọn các ống lọc loại mới có khả năng tách loại
các tạp vật nhẹ (light reject), chủ yếu là nhựa xốp ở phía trên của ống lọc.

Hiện tại chúng tôi sử dụng 2 loại cây lọc (Modul lọc) tiêu chuẩn :

I. Loại 700LPM/cây - DN65/DN65 - Năng suất xử lý 700 lít/phút có kết cấu :
+ Đoạn thân trụ và ống vào ra bằng inox
+ Đoạn côn trên bằng inox, bên trong được ép thủy lực lớp nhựa siêu cao phân
    tử  (UHMWPE) dày 8mm.
+ Đoạn côn dưới bằng sứ kỹ thuật chịu mài mòn.
+ Dưới cùng là đầu xả cát có đường nước cao áp vào và ống xả cát.

II. Loại 450 LPM/cây - DN50/DN50 - Năng suất xử lý 450 lít/ phút có kết cấu :
+ Đoạn thân trụ và ống vào ra bằng nhựa chịu ăn mòn cao.
+ Đoạn côn trên bằng nhựa chịu ăn mòn cao
+ Đoạn côn dưới bằng sứ kỹ thuật chịu mài mòn cao.
+ Phễu tổng hợp cho đường nước cao áp vào và ống thải cát ra, giúp dễ dàng kiểm tra
    hoạt động của cây lọc.