Máy Tời Rác Ragger


Tại các máy nghiền thủy lực lớn hơn 20m3 thì trong quá trình vận hàn, rác có kích thước vừa được lấy ra qua cụm tách rác tự động, còn rác có kích thước lớn và liên kết với nhau rất khó thải ra ngoài. Vì vậy, người ta dùng máy tời rác kiểu Ragger để kéo rác ra ngoài một cách liên tục nhờ một dây mồi kiểu như dây thừng có móc các cọng kẽm để mồi. Rác lớn tụ lại trong Nghiền thủy lực bị dính, liên kết xoắn lại thành một dây thừng và được kéo lên khỏi thủy lực nhờ máy Ragger với tốc độ rất chậm. Khi ra ngoài, ta cắt giữ lại dây mồi để dùng lại cho lần sau, còn rác được định kỳ cắt ra cho vào thùng chứa rác.