Packpulper Đơn


Đối với các dây chuyền có năng thấp hơn 60 tấn/ ngày và muốn chi phí đầu tư thấp thì có thể dùng sàng tác rác kiểu Packpulper.

Sàng tách rác kiểu Packpulper có 2 loại: Loại đơn ( có 1 ngăn xử lý) và loại kép ( có 2 ngăn xử lý). Loại sàng này có ưu điểm kết cấu đơn giản, dễ vận hành. Tuy nhiên, việc lấy rác ra phải làm thủ công định kỳ từng ca sản xuất.

Sau đây là bảng thông số các Sàng tách rác kiểu Packpulper do Công ty Đức Toàn sản xuất

STT

             Thông Số

 

       Mã hiệu

Năng suất hệ thống

( T/N)

Thông số mặt sàng
(mm)

Công suất động cơ

( Kw)

Ghi chú

1

PP600 – 5.5

≤ 40

Ø630

5.5

Đối với loại kép thì năng suất gấp 2 lần

2

PP700 – 7.5

40 -  50

Ø700

7.5

Đối với loại kép thì năng suất gấp 2 lần

3

PP750 – 11

50 -  60

Ø750

11

Đối với loại kép thì năng suất gấp 2 lần