Các Loại Mặt Sàng

  • Mô tả chi tiết cho sản phẩm mà chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn.


Mặt Sàng Áp Lực Kiểu Ghép Thanh : 

Mặt Sáng Áp Lực Thô Kiểu Rãnh Lỗ : 


 Mặt Sàng SIS Kiểu Rãnh Lỗ : 


Mặt Sàng Thủy Lực Kiểu Rãnh Lỗ :