Thùng Lưới

Thùng Lưới do Duc Toan JSC chế tạo
Từ Loại  thùng lưới truyền thống


 Đến những Thùng lưới phun phức tạp hơn, với năng suất và cho chất lượng giấy cao hơn. 


Được chế tạo hoàn toàn tại Việt Nam bởi Công ty CP Đức Toàn