Lọc Cát Nồng Độ Cao HDC

  • Lọc Cát Nồng Độ Cao HDC

Hiện tại, Đức Toàn sản xuất 02 loại lọc cát HDC :

  • Loại xả tạp chất định ký bằng tay: Thường sử dụng cho các dây chuyền công nghệ có năng suất nhỏ, vận hành không liên tục.
  • Loại xả tạp chất tự động theo chu kỳ: Dùng cho các dây chuyên có năng suất lớn hoặc vận hành liên tục. 

Mỗi loại lại có các Size khác nhau cho những yêu cầu năng suất khác nhau

Sau đây là bảng thông số các máy lọc cát nồng độ cao do Công ty Đức Toàn sản xuất

STT

             Thông Số

 

Mã hiệu

Năng suất

( Lít/ phút)

Nồng độ bột vào

( %)

Áp suất bột vào

( Kg/ cm2)

Đường kính ống vào ra
(mm)

Ghi Chú

1

HDC 800LPM

800

3 -5

2.5 – 3.0

DN80

 

2

HDC 1000LPM

1000

3 -5

2.5 – 3.0

DN100

 

3

HDC 1500LPM

1500

3 -5

2.5 – 3.0

DN125

 

4

HDC 2000LPM

2000

3 -5

2.5 – 3.0

DN125

 

5

HDC 2500LPM

2500

3 -5

2.5 – 3.0

DN150

 

6

HDC 3000LPM

3000

3 -5

2.5 – 3.0

DN150

 

7

HDC 3500LPM

3500

3 -5

2.5 – 3.0

DN200

 

8

HDC 4000LPM

4000

3 -5

2.5 – 3.0

DN250

 

9

HDC 4500LPM

4500

3 -5

2.5 – 3.0

DN250

 

10

HDC 5000LPM

5000

3 -5

2.5 – 3.0

DN250

 

11

HDC 6000LPM

6000

3 -5

2.5 - 3

DN250