Duc Toan JSC Tham Dự Hội Thảo Chi Hội 2 Hiệp Hội Giấy và Bột Giấy

08:06-22/11/2013

Hội Nghị Toàn Thể Thành Viên Chi Hội 2
Hiệp Hội Giấy và Bột Giấy Việt Nam
nhiệm kỳ 2012-2017
Diễn ra từ ngày 15-16/11/2013 Tại Nhà Khách Tổng Liên Đoàn Lao Động, tp Đà Lạt


Công Ty Cp Đức Toàn đã tham dự tích cực và tham gia thuyết trình về thiết bị mới :
"Thùng điều tiết và điều chỉnh nồng độ hợp bộ ."

Tin tức cũ hơn

Sản Phẩm Mới Điều Chỉnh Nồng Độ và Điều Tiết Bột Hợp Bộ
Đức Toàn JSC nâng cấp hệ thống thử nghiệm
Đức Toàn Vận Hành Cụm Thủy Lực Tách Rác Tự Động
Đức Toàn JSC Cải Thiện Chất Lượng Giấy, Cty Giấy Vĩnh Phát
Duc Toan JSC Tham Gia Hội Thảo Công Nghiệp Giấy