Đức Toàn JSC nâng cấp hệ thống thử nghiệm

04:18-08/10/2013

Đề nâng cao khả năng kiểm soát chất lượng và các thông số kỹ thuật của sản phẩm
Hiện nay công ty CP Đức Toàn đã tiến hành nâng cấp hệ thống kiểm nghiệm sản phẩm.
Chúng tôi đã tiến hành trang bị mới nhiều thiết bị đo hiện đại chính xác hơn, nâng cấp
và trang bị mới các trang thiết bị hỗ trợ đo lường, thử nghiệm.

   Nay, chúng tôi có thể cam kết cung cấp đến khách hàng những sản phẩm với thông số
chính xác rất cao về chất lượng, năng suất, tiêu thụ điện năng. giúp cho quí khách hàng có 
những lựa chọn tối ưu khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Đồng thời hệ thống kiểm nghiệm
mới cũng giúp cho Duc Toan JSC có thể thử nghiệm những thiết kế, vật liệu, công nghệ mới
góp phần đưa ra những sản phẩm ngày càng ưu việt đáp ứng được yêu càu ngày càng cao
về chất lượng, năng suất, thân thiện với môi trường của quí khách hàng

Tin tức cũ hơn

Đức Toàn Vận Hành Cụm Thủy Lực Tách Rác Tự Động
Đức Toàn JSC Cải Thiện Chất Lượng Giấy, Cty Giấy Vĩnh Phát
Duc Toan JSC Tham Gia Hội Thảo Công Nghiệp Giấy