Vận Hành Hệ Thống Bột 200 TPD Điều Khiển DCS

04:53-19/08/2018

Tuần Vừa Qua : Duc Toan Machinery JSC Đã đưa vào vận hành hệ thống
xử lý bột giấy OCC năng suất 200T/N Điều Khiển Tự Động - DCS
Hệ thống này được Duc Toan machinery JSC nghiên cứu thiết kế, chế tạo,
lắp đặt, chuyển giao. 
 Đặc biệt ngay ở lần đầu thử vận hành toàn bộ hệ thống bao gồm ba cụm xử lý
và hệ điều khiển DCS  , hệ thống đã hoạt động, vận hành tốt.


Tin tức cũ hơn

Duc Toan đầu tư nâng cấp các máy gia công CNC
Sàng Nội Lưu Mới 2018
Một số sản phẩm mới T12 2017
Bước Tiến Mạnh Duc Toan Trong Thiết Kế SCIS
Tổng Kết Kỹ Thuật 2016
Những cải tiến mạnh mẽ của máy SCIS
Dòng Lọc Cát Mới - DucToan JSC
Đức Toàn Tham Gia Hội Nghị VPPA