Sàng Nội Lưu Mới 2018

09:57-17/04/2018Đầu Năm 2018 Duc Toan Machinery JSC đã cho ra đời dòng sản phầm mới
Sàng áp lực nội lưu (Inflow Pressure Screen) để đáp ứng nhu cầu khách hàng.
tối ưu hoá hoạt động hệ thống xử lý bột với thêm một lựa chọn. Sàng áp lực nội
lưu có khả năng mang lại hiệu quả tích cực ở một số vị trí công nghệ thích hợp.
Được thừa hưởng thiết kế kết cấu đã hoạt động ổn định và các ứng dụng, tính năng
mới nhất.

Tin tức cũ hơn

Một số sản phẩm mới T12 2017
Bước Tiến Mạnh Duc Toan Trong Thiết Kế SCIS
Tổng Kết Kỹ Thuật 2016
Những cải tiến mạnh mẽ của máy SCIS
Dòng Lọc Cát Mới - DucToan JSC
Đức Toàn Tham Gia Hội Nghị VPPA
Hệ Thống Xử Lý Bột Giấy Đồng Bộ
Cải Tiến, Nâng Cấp Mặt Sàng Thủy Lực