Đức Toàn Tham Gia Hội Nghị VPPA

09:36-29/03/2016

Ngày 25-3-2016
 Tại Liberty Central City Point, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Hiệp hội giấy và bột giấy Việt Nam Chi Hội 2 (Phía Nam)
đã long trọng tổ chức hội nghiệ lần thứ 6 với khoàng 100 khách mời tham dự.
Đoàn Đức Toàn JSC đã tham gia tích cực và có bài tham luận quan trọng về 
Hệ thống xử lý bột giấy đồng bộ chất lượng cao năng suất đến 300T.ngày, 


Bài tham luận đã nêu ra được những cải tiến mạnh mẽ dựa trên thực tiễn và
bám sát các vấn đề của ngành giấy Việt Nam, đưa ra những giài pháp nâng
cao năng suất, cải tiến chất lượng và  tiết kiệm năng lượng. bên cạnh đó là
nhiều lựa chọn về hệ thống dây chuyền xử lý bột đáp ứng những nhu cầu khác
nhau của quí khách hàng
Bài tham luận nhận được thực hiện kỹ càng và có đầu tư cao nhận được sự
đánh giá rất tích cực và quan tâm từ các khách hàng.
Duc Toan JSC cũng xin gửi lời cảm ơn Hiệp Hội Giấy Việt Nam Chi Hội 2,
các vị lãnh đạo hiệp hội đã tạo điều kiện và góp ý chân thành, Duc Toan cũng
xin cảm ơn quí khách đã ủng hộ Duc Toan suốt chặng đường đã qua.

Tin tức cũ hơn

Hệ Thống Xử Lý Bột Giấy Đồng Bộ
Cải Tiến, Nâng Cấp Mặt Sàng Thủy Lực
Nâng Cấp, Phục Hồi Mâm Dao, Mặt Sàng Thủy Lực
Máy Phân Ly tách Rác Hợp Bộ
Nghiền Thủy Lực Truyền Động Hộp Giàm Tốc
Đức Toàn tham quan triễn công nghiệp giấy bột giấy
Clip hệ thống xử lý bột tự động
Đức Toàn Tham Gia Hội ThảoVPPI