Đức Toàn Tham Gia Hội ThảoVPPI

09:22-02/04/2015

Tại Hội Thảo Chi Hội 2 Hiệp Hội Giấy và Bột Giấy Việt Nam
 Diễn ra từ ngày 27-28/3/2015

Công ty cổ phần Đức Toàn đã tham dự và có bài thuyết trình
về cải tiến khâu làm kín của hệ thống Bơm do Duc Toan JSC chế tạo

Tin tức cũ hơn

Clip hoạt động sàng tách rác liên tục
Cải Tiến Đột Phá Về Bơm Bột Giấy Của Duc Toan JSC
Thùng Lưới Kiểu Phun
Máy Tách Rác Liên Tục
Sản Phẩm Mới Bơm Chân Không
Duc Toan JSC Long Trọng Kỷ Niệm 15 Năm Thành Lập
Sản Phẩm Mới Điều Chỉnh Nồng Độ Trên Đường Ống
Duc Toan JSC chế tạo Van Lá Chắn