Bơm Chân Không

Bơm chân không dùng trong ngành giấy

Máy Bơm Chân Không
- do Duc Toan Machinery thiết kế chế tạo.

Sản phẩm cùng nhóm

Máy Phân Ly Đơn và Tách Rác Hợp Bộ
Máy Phân Ly Xơ Sợi Đơn SS
Sàng Áp Lực Nội Lưu
Lọc Cát Nồng Độ Trung MDC
Máy Lọc Cát Nồng Độ Thấp
Máy Nghiền Thủy Lực kiểu D
Bơm Bột Giấy
Máy Sàng Áp Lực Tinh