Máy Tách Rác Liên Tục

Sàng Tách Rác Liên Tục CIS

Là sản phẩm mới của Duc Toan Machinery JSC, được nghiên cứu chế tạo thành công. Hiện đã được thử   
nghiệm và trang bị ở một số nhà máy giấy. Máy có những ưu điệm vượt trội như khả năng rửa rác, tách    
rác liên tục hiệu quả cao. Đặc biệt máy có thể thải rác liên tục dưới dạng sạch và khô. Mang lại hiệu quả cao
cho các nhà sản xuất giấy.  
Vui lòng xem cuối clip để xem hoạt động của máy tách rác liên tục
                                                                                       
              

Sản phẩm cùng nhóm

Sàng Áp Lực Nội Lưu
Máy Phân Ly Đơn và Tách Rác Hợp Bộ
Máy Lọc Cát Nồng Độ Thấp
Máy Nghiền Thủy Lực kiểu D
Bơm Bột Giấy
Lọc Cát Nồng Độ Trung MDC
Lọc Cát Nồng Độ Cao HDC
Máy Sàng Áp Lực Tinh