Các Loại Mặt Sàng

Mô tả chi tiết cho sản phẩm mà chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn.Mặt Sàng Áp Lực Kiểu Ghép Thanh : 

Mặt Sáng Áp Lực Thô Kiểu Rãnh Lỗ : 


 Mặt Sàng SIS Kiểu Rãnh Lỗ : 


Mặt Sàng Thủy Lực Kiểu Rãnh Lỗ : 

Sản phẩm cùng nhóm

Máy Tời Rác Ragger
Hệ Thống Điều Khiển Tự Động
Thùng Lưới
Điều Chỉnh Nồng Độ Trên Đường Ống
Cánh Khuấy Bể Chứa Bột
Các Loại Van