Thùng Lưới

Thùng Lưới do Duc Toan JSC chế tạo
Từ Loại  thùng lưới truyền thống


 Đến những Thùng lưới phun phức tạp hơn, với năng suất và cho chất lượng giấy cao hơn. 


Được chế tạo hoàn toàn tại Việt Nam bởi Công ty CP Đức Toàn 


Sản phẩm cùng nhóm

Máy Tời Rác Ragger
Các Loại Mặt Sàng
Hệ Thống Điều Khiển Tự Động
Cánh Khuấy Bể Chứa Bột
Thiết Bị Đo Nồng Độ Bột Giấy Valmet
Điều Chỉnh Nồng Độ Trên Đường Ống
Các Loại Van